Schuldig of onschuldig? Raadpleeg een advocaat:

Blog Schuldig of onschuldig? Raadpleeg een advocaat:

Schuldig of onschuldig? Raadpleeg een advocaat:

Word jij verdacht van een misdrijf? Wanneer de politie jou verdenkt van een misdrijf en jou wilt verhoren, heb je recht op bepaalde zaken. Je mag bijvoorbeeld op voorhand vertrouwelijk overleggen met een advocaat. Deze advocaat mag ook aanwezig zijn tijdens het verhoor om je zo te helpen om je verklaring gestructureerd af te leggen. Naast deze rechten zijn er ook enkele verplichtingen. We geven je graag wat meer informatie over de rechten en plichten tijdens een verhoor. 

Een verhoor bij de politie:

Iedere persoon, die als verdachte van een misdrijf wordt verhoord door de politie, heeft tijdens het verhoor recht op de bijstand van een advocaat. Als verdachte kan je hier uitdrukkelijk afstand van doen. Wordt hier geen afstand van gedaan, dan wordt de politie verplicht om de raadsman van de verdachte tijdens het verhoor te laten bijstaan. Of er wordt een advocaat aangesteld door het Bureau van Juridische Bijstand. Er zijn verschillende rechten die je hebt als je wordt verhoord. Zo heb je onder andere het recht om te zwijgen. De politie mag je namelijk niet dwingen om bekentenissen af te leggen of jou ervan te beschuldigen. Daarnaast mag er ook geen geweld worden gebruikt en er mag ook niet beloofd worden dat je wordt vrijgelaten bij het afleggen van een bekentenis. Ook mag er niet gedreigd worden om je langer vast te houden als je geen verklaring aflegt.

Na het verhoor:

Is het verhoor afgelopen? Dan kan je als ondervraagde persoon het proces-verbaal nalezen. Op dit moment mag je verbeteringen aan je verklaring aanbrengen of nog enkele zaken toevoegen. Als je een kopie van het verhoor wenst, kan je dit gratis krijgen. Er zijn dus veel zaken waarop je kan letten en waarmee je rekening moet houden zowel voor, tijdens als na het verhoor. Een advocaat heeft geen actieve rol tijdens een verhoor, het is wel aan te raden om een advocaat jou te laten bijstaan. Kies een advocaat met expertise in het vak, ook als je onschuldig bent. Onder druk kan het namelijk voorvallen dat je iets verwarrend of onwaar zegt. 

Schakel een advocaat in:

Een advocaat van Peterfreund & Associates staat je bij tijdens een verhoor. Ze helpen je met een gestructureerde verklaring af te leggen en ze beschermen je tegen druk of geweld van de politie. De advocaten van Peterfreund & Associates hebben jarenlange ervaring en diepgaande kennis in het vak. Advocaat Peterfreund behandelt verschillende dossiers, zowel van strafrechtelijke als van burgerlijke en van handelsrechtelijke aard. Maar ook als je een advocaat verkeersrecht in Antwerpen nodig hebt, staan Peterfreund & Associates voor je klaar. Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen met deze ervaren advocaten. 

Recente berichten